Kalle Knaapi, Veli-Matti Rissanen, Minna Seppänen

Tullius noster, Kirjoituksia Cicerosta.

ISBN-13:978-952-5710-34-2 

Julkaistu:2015 

Kustantaja:Faros- kustannus Oy 

Laajuus:332 

Sidosasu:pehmeäkantinen 

Tekijät:Kalle Knaapi, Veli-Matti Rissanen, Minna Seppänen 

Kuka ja millainen mies oli Cicero? Teoksessa Tullius noster. Kirjoituksia Cicerosta antiikin Rooman merkittävimpiin henkilöihin kuulunutta Marcus Tullius Ciceroa (106–43 eaa.) esitellään usean tutkijasukupolven voimin. Ciceroa ja hänen maailmaansa valotetaan monipuolisesti – osansa saavat niin julkinen ura, kirjallinen tuotanto kuin yksityinenkin puoli. Lisäksi luodaan katsaus siihen, millainen merkitys Cicerolla on ollut myöhempinä aikoina sekä maailmalla että Suomessa. Teos tarjoaa niin Ciceroon ensi kertaa tutustuvalle kuin perehtyneemmällekin lukijalle yleistajuisen ja ajantasaisen kuvan paitsi henkilöstä myös häntä ympäröineestä antiikin maailmasta ja sen tutkimuksesta. Kirjan sisällys: Lukijalle Ciceron elämä ja teokset Ciceron teokset genreittäin Antiikin teokset ja niistä käytetyt lyhenteet Ciceron teoksia suomennoksina I Ciceron julkiset roolit Kaj Sandberg & Jyri Vaahtera: Ciceron poliittinen ura Jorma Kaimio: Cicero Konsulikaudestaan Olli Salomies: Roomalainen oikeudenkäynti ja Ciceron toiminta asianajajana II Cicero kirjoittajana Toivo Viljamaa: Puheen eetos – Ciceron viihdyttävä puhuja Anne Helttula: Interpres mentis oratio. Kääntämisen teoriaa ja käytäntöä Ciceron teoksissa Veli-Matti Rissanen: Cicero ja kirjeenkirjoittamisen taito Antti Lampinen: Inhumanus ac barbarus. Cicero ja vieraat kansat III Yksityishenkilö Cicero Minna Seppänen: Aut possem vivere, nisi in litteris viverem? Cicero vapaa-ajalla Mika Kajava: Ciceron ruokapöytä IV Myöhempien aikojen Cicero Veli-Matti Rissanen: Non tantum perfectus orator, sed etiam philosophus – Ciceron filosofisten teosten jälkivaikutuksesta Inkeri Kinnari: Turkulaiset ylioppilaat Ciceron jalanjäljillä. Turun akatemia ja Cicero 1700-luvulla H. K. Riikonen: Cicero Fennicus: tutkimusta, kouluopetusta ja käännöksiä 1800-luvulta 2000-luvun alkuun Kirjoittajat Index nominum

35.00 €